Record details

Title
    Nová minerálna asociácia v kremnickom rudnom poli
Statement of responsibility
    Ľuboslav Maťo, Milan Háber
Other titles
    New mineral assemblage in the Kremnica ore field
Author
    Háber, Milan
    Maťo, Ľuboslav
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 22, č. 4
Pages
    s. 383-384
Year
    1990
Notes
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    asociace
    Kremnické rudní pole
    ložiska rud
    rudy Au
    středoslovenské neovulkanity
    sulfidy a sulfosoli
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Kremnica
Keyword
    Asociácia
    Kremnickom
    Minerálna
    Nová
    Poli
    Rudnom
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012