Record details

Title
    Nová významná amonitová lokalita v těšínsko-hradišťském souvrství u Soběšovic (spodní křída vnějších Karpat, 15-44 Karviná)
Statement of responsibility
    Petr Klajmon, Petr Skupien, Zdeněk Vašíček
Other titles
    New significant ammonite locality of the Těšín-Hradiště Formation near Soběšovice (Lower Cretaceous, Outer Carpathians)
Author
    Klajmon, Petr
    Skupien, Petr
    Vašíček, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 4
Pages
    s. 32-33
Year
    1997
Notes
    7 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1996.
Subject group
    Ammonoidea
    barrem
    Dinoflagellata
    flyšové pásmo Západních Karpat
    křída
    lokalita fosiliferní
Geographical name
    ČR-Morava
    Soběšovice (Frýdek-Místek)
Keyword
    15-44
    Amonitová
    Karpat
    Karviná
    Křída
    Lokalita
    Nová
    Soběšovic
    Souvrství
    Spodní
    Těšínsko-hradišťském
    Vnějších
    Významná
Abstract (in english)
   In an isolated fossiliferous horizon of a small natural outcrop of the Těšín-Hradiště Formation occuring in the Těšín region in the vicinity of the Těrlicko lake, a rich collection of Lower Barremian ammonites belonging minimally to 12 species has been successfully taken. A proportion of them are preserved exceptionally in the form of pyrite cores. The most significant found ammonites belong to the subfamily Leptoceratoidinae. The studied assemblage corresponds stratigraphically in all probability with the Caillaudianus Zone of ammonites. The studied material verifies, among other matters, that the genus Eoheteroceras, in which no suture was known, really belongs according to the suture type to the subfamily mentioned above and that the occurrence of this genus begins even in the Lower Barremian. In addition to the ammonites, an association of dinoflagellate cysts covering 17 species was found after the appropriate maceration of dark grey claystones.
   These cysts support the stratigraphic assignation to the Lower Barremian made on the basis of ammonites. The species Cerbia tabulata and Oligosphaeridium complex are the most frequent
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012