Record details

Title
    Nová verze internetové databáze dekoračních a stavebních kamenů České republiky
Other titles
    New internet database of decorative and building stone of the Czech Republic
Author
    Dudíková Schulmannová, Barbora
    Skarková, Helena
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2010
Thesaurus term
    decorative stone, internet database, rock type, rock utilization
Keyword
    České
    Databáze
    Dekoračních
    Internetové
    Kamenů
    Nová
    Republiky
    Stavebních
    Verze
Abstract (in czech)
   Zprávy o geologických výzkumech z roku 2003 informovaly o vzniku internetové databáze dekoračních a stavebních kamenů České republiky. V roce 2005 byla databáze uveřejněna na externích internetových stránkách ČGS. Od té doby je doplňována o další informace a fotodokumentaci a v letech 2008 a 2009 byla vytvořena anglická verze aplikace dekoračních kamenů.
Abstract (in english)
   New internet database of decorative and building stone of the Czech Republic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014