Record details

Title
    Nové údaje o podmrzajících sutích v Českém středohoří
Author
    Cílek, V.
    Kirchner, Karel
    Máčka, Zdeněk
Conference
    Současný stav geomorfologických výzkumů (05.04.2001-07.04.2001 : Kružberk, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Současný stav geomorfologických výzkumů. Sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 5.-7. dubna 2001 v Kružberku
Pages
    s. 34-40
Notes
    Projekt: GA205/99/1307, GA ČR
    Překlad názvu: The Ice screes of the České středohoří Mts.: New data
    Rozsah: 6 s.
Subject category
    geomorphology
Keyword
    Českém
    Nové
    Podmrzajících
    Středohoří
    Sutích
    údaje
Abstract (in czech)
   Prezentovány základní charakteristiky lokalit s podmrzajícími sutěmi v Českém středohoří a Lužických horách. Popsány geomorfologické a kvartérně geologické poměry suťových akumulací
Abstract (in english)
   Basic features of sites with ice screes in the České středohoří Mts. were presented. Geomorphological a quaternary geological characteristics of scree fields were described
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012