Record details

Title
    Nové biostratigrafické výzkumy v některých kvartérních sedimentech Československa a Spolkové republiky Německa
Statement of responsibility
    Jiří Kovanda
Other titles
    New biostratigraphic researches in some Quaternary sediments of Czechoslovakia and of the Federal Republic of Germany
Author
    Kovanda, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Pages
    s. 116-118
Year
    1991
Subject group
    biostratigrafie
    extraglaciální oblasti
    kvartér
    Mammalia
    Mollusca
    paleopedologie
Geographical name
    ČSFR
    SRN
Keyword
    Biostratigrafické
    Československa
    Kvartérních
    Některých
    Německa
    Nové
    Republiky
    Sedimentech
    Spolkové
    Výzkumy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012