Record details

Title
    Nové geochronologické údaje granitov kryštalinika Malej Fatry
Statement of responsibility
    Martin Hrdlička, Igor Broska, Pavol Siman a Jan Košler
Other titles
    New geochronological data from granitoids of Malá Fatra crystalline basement
Author
    Broska, Igor
    Hrdlička, Martin
    Košler, Jan, 1965-
    Siman, Pavol
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 37, č. 3
Pages
    s. 243-245
Year
    2005
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Classfication no.
    550.9
Conspectus category
    552
Subject group
    datování U/Pb
    datování U/Th/Pb
    granitoidy
    karbon
    monazit
    pluton
    vrásnění variské
    Západní Karpaty
    zirkon
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Fatry
    Geochronologické
    Granitov
    Kryštalinika
    Malej
    Nové
    údaje
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 5. 2007
Import date
    8. 8. 2012