Record details

Title
    Nové hodnocení a evidence prognózních zdrojů nerostných surovin
Statement of responsibility
    Jiří Maňour, Jiří Rambousek
Other titles
    New assessment and files of prognostic mineral reserves. Symposium Mining town Příbram in science and technology 1994, Section P: Conditions for exploitation of non-metallic mineral deposits
Author
    Maňour, Jiří
    Rambousek, Jiří
Language
    česky
Source title - monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin
Pages
    s. 1-6
Subject group
    ekologie
    organizace
    prognózy
    studie surovinová
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    Evidence
    Hodnocení
    Nerostných
    Nové
    Prognózních
    Surovin
    Zdrojů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 12. 2007
Import date
    8. 8. 2012