Record details

Title
    Nové horniny v jílovském pásmu a přilehlých metamorfovaných ostrovech
Statement of responsibility
    Ferry Fediuk
Other titles
    New rocks in the Jílové belt and adjacent metamorphosed islands
Author
    Fediuk, František, 1929-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991
Pages
    s. 42-43
Year
    1993
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1991.
Subject group
    alkalický typ
    andezit
    bazalt
    metamorfika
    středočeská ostrovní zóna
    terminologie
Subject category
    jílovské pásmo
    metavulkanity
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Horniny
    Jílovském
    Metamorfovaných
    Nové
    Ostrovech
    Pásmu
    Přilehlých
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012