Record details

Title
    Nové ichnofosilie z fluviálních svrchnokarbonských sedimentů vnitrosudetské pánve
Author
    Libertín, M.
    Mikuláš, Radek
    Turek, V.
Conference
    Paleontologický seminář (6. : 14.09.2005-15.09.2005 : Olomouc, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    6. paleontologický seminář - Sborník příspěvků
Pages
    s. 59-60
Notes
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: New ichnofossils from the fluviatile Upper Carboniferous sediments of the Intrasudetic Basin (Czech Republic)
    Rozsah: 2 s.
Subject category
    Carboniferous
    Cochlichnus
    fluviatile
    trace fossils
Keyword
    Fluviálních
    Ichnofosilie
    Nové
    Pánve
    Sedimentů
    Svrchnokarbonských
    Vnitrosudetské
Abstract (in czech)
   V sedimentologicky specifické sekvenci prachovců a jemnozrnných pískovců, ukončené lavicovitými polohami slepenců (celkem zhruba 6 m, bylo zjištěno bohaté ichnospolečenstvo s dominantním ichnoroddem Cochlichnus. Zvláštností této polohy je, že obsahuje in situ velmi dobře zachovalé vertikálně stojící kmeny stromových plavuní Lepidodendron a kmínků stromovitých přesliček Calamites. Jejich zachování dokazuje zcela jednoznačně vysokou rychlost usazení sekvence s ichnofosiliemi odhadovanou nanejvýš na časový úsek několika let. Vrstevní sled v nadloží sloje je interpretován jako sedimentární výplň občasných koryt zaplavovaných při vysoké hladině vody.
Abstract (in english)
   A Cochlichnus - dominated ichnoassemblage was found in the "petrified forest" (Lepidodendron etc.), documenting very short colonisation windows for the tracemaker. Thus, isect larvae are the most probably makers of the dominant ichnogenus.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012