Record details

Title
    Nové ichnofosilie z fluviálních svrchnokarbonských sedimentů vnitrosudetské pánve
Other titles
    New ichnofossils from the fluvial sediments of the Intrasudetic Basin
Author
    Libertín, Milan
    Mikuláš, Radek
    Turek, Vojtěch
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    6. paleontologický seminář. Sborník příspěvků
Pages
    2
Notes
    Akce: 2005 ; Univerzita Palackého, Olomouc.
Thesaurus term
    Bohemia
    Intrasudetic Basin
    Invertebrate
    trace fossils
    Upper Carboniferous
Keyword
    Fluviálních
    Ichnofosilie
    Nové
    Pánve
    Sedimentů
    Svrchnokarbonských
    Vnitrosudetské
Abstract (in czech)
   Ve svrchnokarbonských lampertických vrstevách (žacléřské souvrství, stupeň dunctman) bylo objeveno značně diverzifikované společenstvo stop bezobratlých, charakterizované dominantním ichnorodem Cochlichnus. Protože tělesně zachované fosilie živočichů jsou zde mimořádně vzácné, podávají identifikované ichnofosilie hodnotné informace o živočišném společenstvu obývajícím údolní nivu.
Abstract (in english)
   Considerably diversified community of invertebrate ichnofossils characterised by dominating ichnogenus Cochlichnus, has been discovered in Upper Carboniferous Lampertice Beds (Žacléř Formation, Dunctman Stage). Due to extreme rarity of animal body fossils, identified ichnofossils give valuable information about animal community of flood plain.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012