Record details

Title
    Nové informace o brachiopodech liasu Severních vápencových Alp. New information on the Liassic brachiopod fauna from the North Calcareous Alps
Author
    Siblík, Miloš
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 181
Year
    1997
Notes
    Projekt: GA205/96/0156, GA ČR
Keyword
    Alp
    Alps
    Brachiopod
    Brachiopodech
    Calcareous
    Fauna
    Informace
    Information
    Liassic
    Liasu
    New
    North
    Nové
    Severních
    Vápencových
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012