Record details

Title
    Nové ložiskové a mineralogické poznatky na lokalitě Krupka v Krušných horách
Statement of responsibility
    Zdeněk Mrázek, Jan Noha, Ladislav Vavřinec
Other titles
    Neue lagerstätlich-geologische und mineralogische Beobachtungen des Erzlagers Krupka in Erzgebirge
    New ore-geological and mineralogical observations about Krupka locality, Krušné hory Mts.
Author
    Mrázek, Zdeněk
    Noha, Jan
    Vavřinec, Ladislav
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. řada G
Vol./nr.
    Roč. 1985, č. 21
Pages
    s. 5-64
Year
    1987
Notes
    17 fot., 15 tab.
    Anglické, německé resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    549
    553
Conspectus category
    549
    553
Keyword
    Horách
    Krupka
    Krušných
    Lokalitě
    Ložiskové
    Mineralogické
    Nové
    Poznatky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 5. 2010
Import date
    8. 8. 2012