Record details

Title
    Nové metody výzkumu výplachových úlomků a jejich aplikace na vrtbě Gottwaldov-3
Statement of responsibility
    Jaromír Dostálek
Author
    Dostálek, Jaromír
Language
    česky
Source title - serial
    Zemní (zemný) plyn a nafta
Vol./nr.
    Roč. 35, č. 2
Pages
    s. 159-176
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Zem. Plyn Nafta.
Subject group
    interpretace dat
    karotáž geochemická
    magurská skupina
    profil vrtný
    ropo-plynonosné struktury
    struktury ropo-plynonosné
    vzorkování
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Zlín
Keyword
    Aplikace
    Gottwaldov-3
    Metody
    Nové
    úlomků
    Vrtbě
    Výplachových
    Výzkumu
Abstract (in czech)
   Statisticky vyhodnocené výsledky "geochemické karotáže" jsou prospěšné především v těchto směrech: doplňují karotážní diagramy a rozhodují o konečném litofaciálním členění stratigrafických celků. Metodika stanovení je poměrně jednoduchá a nenáročná na technické vybavení (může být použita v pojízdných laboratořích Geoservisu přímo na místě). Některé z parametrů (měrný odpor suspenze, koeficient iontovýměnné kapacity jílových minerálů) mohou se změnami měrné hmotnosti výplachu a změnami technologických perametrů vrtání v předstihu indikovat nástup obzorů s anomálně vysokým vrstevním tlakem
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012