Record details

Title
    Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
Statement of responsibility
    Jiří Sejkora, Radek Škoda, Pavel Škácha, Bohuslav Bureš a Zdeněk Dvořák
Other titles
    New mineralogical find at the Sn-W deposit Cínovec, the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    New mineralogical finds at the Sn-W deposit Cínovec, the Krušné hory Mountains, Czech Republic
Author
    Bureš, Bohuslav
    Dvořák, Zdeněk
    Dvořák, Zdeněk, 1959-
    Sejkora, Jiří
    Sejkora, Jiří, 1968-
    Škácha, Pavel
    Škoda, Radek
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 17, č. 2
Pages
    8
    s. 23-30
Year
    2009
Notes
    2 diagr., 7 fot., 7 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    549
    55(1)
    550.3/.4
    622.3
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    asociace minerální
    crandallit
    difrakce rentgenová
    důl opuštěný
    florencit
    fosforečnany
    goyazit
    krušnohorský pluton
    lokalita mineralogická
    metoda prášková
    minerály supergenní
    rudy Sn
    rudy W
    složení chemické
Thesaurus term
    crandallite-group minerals
    Czech Republic
    Sn-W deposit Cínovec
    thometzekite
    walpurgite
Geographical name
    Cínovec (Teplice, Teplice)
    Čechy severní (Česko)
Keyword
    Cínovec
    Česká
    Horách
    Krušných
    Ložisku
    Mineralogické
    Nálezy
    Nové
    Republika
    Sn-W
Abstract (in czech)
   Vzácné supergenní minerály ze skupiny crandallitu (florencit-(Ce), goayzit, crandallit), thometzekit a walpurgin byly nalezeny v materiálu z opuštěného Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách, severní Čechy, Česká republika. Minerály skupiny crandallitu vytváří silně zonální oranžové až červené krystaly do 0.4 mm v dutinách křemen - kasiterit - wolframitové žiloviny. Thometzekit vytváří žluté nebo žlutozelené agregáty do 2 mm v dutinách křemenné žiloviny v asociaci se segnititem, fluoritem, opálem a mixitem. Walpurgin byl nalezen jako skupiny dobře vyvinutých stébelnatých světle žlutých krystalů do 2 mm v dutině křemenné žiloviny. Fyzikální a chemická data pro všechny popsané minerální fáze jsou podána.
Abstract (in english)
   Rare supergene minerals of the crandallite-group (florencite-(Ce), goayzite, crandallite), thometzekite and walpurgite were found at the material from abandoned Sn-W deposit Cínovec, the Krušné hory Mountains, northern Bohemia, Czech Republic. Crandallite-group minerals form strongly zoned orange to red crystals up to 0.4 mm in cavities of quartz - cassiterite - wolframite gangue. Thometzekite forms yellow or yellow green aggregates up to 2 mm on cavities of quartz gangue in association with segnitite, fluorite, opal and mixite. Walpurgite was found as groups of well-formed lath-like light yellow crystals up to 2 mm in the length in cavity of quartz gangue. The physical and chemical data for all described mineral phases are given.
Contributor
    Česká geologická služba
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    ČGS (UNM)
    UK, PřF
Source format
    R
    U
Entered date
    30. 11. 2010
Import date
    8. 8. 2012