Record details

Title
    Nové možnosti posouzení stability výsypek
Statement of responsibility
    Adolf Radl
Other titles
    New possibilities of appreciating the dump stability
Author
    Radl, Adolf
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí
Vol./nr.
    Roč. 39, č. 3
Pages
    s. 73-78
Year
    1991
Notes
    4 tab., 4 diag.
Subject group
    penetrace
    polní zkoušky hornin
    průvodní jevy
    půda základová
    stabilitní výpočty
    stabilní výpočty
    těžba pevných paliv
Keyword
    Možnosti
    Nové
    Posouzení
    Stability
    Výsypek
Abstract (in czech)
   Stabilita každé konstrukce, tedy i výsypkového tělesa, může být posuzována různými způsoby. V běžné praxi se při posuzování stability nebo únosnosti konstrukcí používá podmínek mezního stavu. Metoda mezní rovnováhy normálních oktaedrických napětí poskytuje s použitím výsledků terénních zkoušek komplexní posouzení stability výsypkových těles a jejich podloží. Uvedené řešení je reprodukovatelné v podmínkách plasticky se přetvářejících zemin nebo hornin s minimální pevností v tahu a schopností se objemově změnit. Toto řešení je i částečně prostorovým, protože zahrnuje tři složky prostorového stavu napjatosti
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012