Record details

Title
    Nové nálezy foraminifer v cenomanu okolí Loun
Statement of responsibility
    Ctirad Sviták
Other titles
    7th Paleontological Conference, October 19-20, 2006 Brno, Czech Republic, Extended abstracts (Variant.)
    New findings of Foraminifera in the Cenomanian in the surrounding of Louny
Author
    Sviták, Ctirad
Language
    česky
Source title - serial
    Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology
Vol./nr.
    No. 33-34
Pages
    p. 85-86
Year
    2003-2004
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Scr. Univ. Masaryk. brun., Geol.
Classfication no.
    55(1)
    562/569
Subject group
    cenoman
    česká křídová pánev
    Foraminifera
    jílovec
    křída-svrchní
    lokalita fosiliferní
    ohárecký faciální vývoj
    paleontologie
    paleoprostředí
    pískovce
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Evaň (Litoměřice, Lovosice)
    Stradonice (Louny, Louny)
Keyword
    Cenomanu
    Foraminifer
    Loun
    Nálezy
    Nové
    Okolí
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012