Record details

Title
    Nové nálezy minerálů crandallitové skupiny na Sn-W ložisku Krásno u Horního Slavkova
Statement of responsibility
    Petr Pauliš, František Novák, Ctibor Süsser
Author
    Novák, František
    Pauliš, Petr, 1956-
    Süsser, Ctibor
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 9, č. 6
Pages
    s. 403-406
Year
    2001
Notes
    2 fot., 7 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Minerál
Subject group
    crandallit
    fosforečnany
    goyazit
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    minerály supergenní
    rudy Sn
    rudy W
    saxothuringikum
Geographical name
    ČR-Čechy
    Krásno (Sokolov)
Keyword
    Crandallitové
    Horního
    Krásno
    Ložisku
    Minerálů
    Nálezy
    Nové
    Skupiny
    Slavkova
    Sn-W
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012