Record details

Title
    Nové nálezy nerostů na odvalech šachet Řimbaba a Lill
Statement of responsibility
    Pavel Černý, Jaroslav Jindra, Petr Černý
Other titles
    New mineral finds in dumps of Řimbaba a Lill mines
Author
    Černý, Pavel
    Černý, Petr
    Jindra, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 3, č. 2
Pages
    s. 91-96
Year
    1995
Notes
    7 fot., 2 bibl.
    Zkr. název ser.: Minerál.
Subject group
    arzenidy
    Barrandien
    mineralogie topografická
    minerály supergenní
    oxidy
    prvky
    rudy Ag
    rudy barevných kovů
    sulfidy a sulfosoli
Geographical name
    ČR-Čechy
    Příbram-Březové Hory
Keyword
    Lill
    Nálezy
    Nerostů
    Nové
    Odvalech
    Řimbaba
    šachet
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012