Record details

Title
    Nové nálezy supergenní mineralizace na haldě uranového dolu č. 16, Příbram-Háje
Statement of responsibility
    Jiří Sejkora, Jiří Litochleb, Bohuslav Bureš, Jaroslav Jindra
Other titles
    New finds of supergene mineralization at the dump of uranium mine No. 16, Příbram-Háje (Czech Republic)
Author
    Bureš, Bohuslav
    Jindra, Jaroslav
    Litochleb, Jiří, 1948-
    Sejkora, Jiří, 1968-
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 12
Pages
    s. 171-174
Year
    2004
Notes
    1 obr., 5 tab.
    il., tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    brochantit
    difrakce rentgenová
    karbonáty
    minerály supergenní
    minerály uranu
    mřížkové parametry
    odval
    pH
    recent
    rudy U
    sulfáty
Geographical name
    ČR-Čechy
    Háje (Příbram, Příbram)
Keyword
    16
    č
    Dolu
    Haldě
    Mineralizace
    Nálezy
    Nové
    Příbram-Háje
    Supergenní
    Uranového
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012