Record details

Title
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
Other titles
    New finds of supergene minerals at rocks of Lower Carboniferous (Culm) in the Olomouc region (Czech Republic)
Author
    Pauliš, Petr
    Pavel, Novotný
    Sejkora, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko - petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 13, č. prosinec
Pages
    5
Year
    2005
Thesaurus term
    Culm
    Czech Republic
    Domašov nad Bystřicí
    Hrubá Voda
    mineralogy
    supergene minerals
    Velká Bystřice
Keyword
    Horninách
    Karbonu
    Kulmu
    Minerálů
    Nálezy
    Nové
    Okolí
    Olomouce
    Spodního
    Supergenních
Abstract (in czech)
   V práci je podán popis nových nálezů supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce (Česká republika).
Abstract (in english)
   The description of new finds of supergene minerals at rocks of Lower Carboniferous (Culm) in the Olomouc region (Czech Republic) is given.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012