Record details

Title
    Nové naleziště vltavínů Biskoupky-sever (Morava)
Statement of responsibility
    Ivan Mrázek
Other titles
    6. konference o vltavínech (Variant.)
    New Moldavite Locality Biskoupky - North Moravia
Author
    Mrázek, Ivan
Language
    česky
Source title - serial
    Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči
Vol./nr.
    Roč. 18
Pages
    s. 166-173
Year
    1992
Notes
    1 obr.,3 tab.,9 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Přírodověd. Sbor. Západomorav. Muz. (Třebíč)
Subject group
    analýza hornin
    fyzikální vlastnosti minerálů
    kvartér Českého masivu
    mineralogie topografická
    moldavit
    sedimentace fluviální
Geographical name
    Biskoupky
    ČSFR-Morava
Keyword
    Biskoupky-sever
    Morava
    Naleziště
    Nové
    Vltavínů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 7. 2009
Import date
    8. 8. 2012