Record details

Title
    Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno- Bystrc
Other titles
    New outcrops of the fluvial deposits in the area of Brno Bystrc
Author
    Kirchner, Karel
    Nehyba, Slavomír
    Tomanová-Petrová, Pavla
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007
Vol./nr.
    Roč. XV, č. 1
Pages
    5
Year
    2008
Thesaurus term
    fluvial deposits- Pleistocene- provenance study- paleogeography
Keyword
    Brno-
    Bystrc
    Fluviálních
    Nové
    Odkryvy
    Prostoru
    Sedimentů
Abstract (in czech)
   Dvě odlišná tělesa fluviálních sedimentů bylo možno studovat v rámci příležitostně vzniklých stavebních odkryvů v oblasti Brno-Bystrc. Štěrky odkryté v nadmořské výšce 240m vykazují provenienci dominantně z oblasti moravika, české křídové pánve a karpatské předhlubně. Štěrky v nižší strukturní pozici (nadmořská výška 220m) ukazují na dominantní zdroj ze svrateckého krystalinika, moravika a boskovické brázdy.
Abstract (in english)
   Two different sedimentary bodies of fluvial deposits were recognised within the artificial outcrops in the area of Brno-Bystrc. Gravels in higher structural position (altitude about 240 m above sea level) reveal provenance predominantly from Moravicum, Bohemian Cretaceous basin and Carpathian Foredeep. Gravels from lower structural position (altitude about 220 m above sea level) reveal provenance predominantly from Svratka Crystalline Unit, Moravicum and Boskovice Furrow. The deposits were interpreted as a product of deposition in braided rivers.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012