Record details

Title
    Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc : 24-32 Brno
Statement of responsibility
    Slavomír Nehyba, Karel Kirchner, Tomanová Petrová
Other titles
    New outcrops of the fluvial deposits in the area of Brno-Bystrc
Author
    Kirchner, Karel, 1951-
    Nehyba, Slavomír
    Tomanová Petrová, Pavla
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007
Vol./nr.
    Roč. 15
Pages
    s. 36-40
Year
    2008
Notes
    1 obr., 2 fot., 2 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2007
Classfication no.
    55(1)
    551.7
    552
Conspectus category
    55
Subject group
    analýza valounová
    geologie urbanistická
    granáty
    oblast snosová
    odkryv umělý
    pleistocén
    rutil
    sedimentace fluviální
    štěrk
    terasa říční
    těžké minerály
    tok zdivočelý
Geographical name
    Brno (Česko)
    Morava (Česko)
Keyword
    24-32
    Brno
    Brno-Bystrc
    Fluviálních
    Nové
    Odkryvy
    Prostoru
    Sedimentů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 4. 2009
Import date
    8. 8. 2012