Record details

Title
    Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc
Other titles
    New outcrops of the fluvial deposits in the area of Brno-Bystrc
Author
    Kirchner, Karel
    Nehyba, Slavomír
    Tomanová Petrová, Pavla
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007
Vol./nr.
    Roč. 15, č. listopad
Pages
    5
Year
    2008
Thesaurus term
    fluvial deposits, Pleistocene, provenance study, paleogeography
Keyword
    Brno-Bystrc
    Fluviálních
    Nové
    Odkryvy
    Prostoru
    Sedimentů
Abstract (in czech)
   Byla odlišena dvě sedimentární tělesa fluviálních uloženin ve výkopech v oblasti Brno-Bystrc, interpretována jako produkt sedimentace divočící řeky.
Abstract (in english)
   New outcrops of the fluvial deposits in the area of Brno-Bystrc
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014