Record details

Title
    Nové odkryvy kvartérních sedimentů na Starém Brně : Brno 24-32
Statement of responsibility
    Lenka Lisá, Vlasta Jankovská, Dana Zapletalová
Other titles
    New exposures of Quaternary sediments in the area of "Staré Brno"
Author
    Jankovská, Vlasta, 1942-
    Lisá, Lenka
    Zapletalová, Dana
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 11
Pages
    s. 7-9
Year
    2003
Notes
    1 obr., 2 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2003
Classfication no.
    551.7
Conspectus category
    55
Subject group
    jíl
    karpatská neogenní předhlubeň
    křemen
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    lidské aktivity
    miocén
    oblast snosová
    odkryv umělý
    paleolimnologie
    palynologie
    sedimentace fluviální
    těžké minerály
    transport říční
    zaoblení
Geographical name
    Brno-Staré Brno
    ČR-Morava
Keyword
    24-32
    Brně
    Brno
    Kvartérních
    Nové
    Odkryvy
    Sedimentů
    Starém
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012