Record details

Title
    Nové pístové hydraulické čerpadlo pro zonální odběr vod z vrtů
Other titles
    New piston hydraulic pump for zonal water sampling from wells
Author
    Bláha, Vladimír
    Holeček, Jan
    Myška, Oldřich
    Rukavičková, Lenka
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    4
Year
    2013
Thesaurus term
    zonal water sampling, sampling equipment, hydrochemistry, unaffected water samples, deep borehole sampling
Keyword
    čerpadlo
    Hydraulické
    Nové
    Odběr
    Pístové
    Vod
    Vrtů
    Zonální
Abstract (in czech)
   Odběr vzorků podzemních vod z průzkumných vrtů představuje významnou součást projektů spojených s vyhledáváním a hodnocením využitelných zásob podzemních vod, odstraňováním ekologických zátěží, projektováním a výstavbou úložišť a zásobníků různého typu. Na základě výsledků vzorkování je rozhodováno o dalším postupu prací a jejich finančních nákladech. Odběr kvalitních vzorků reprezentujících reálné složení podzemních vod v horninovém prostředí včetně obsahu případných kontaminantů je proto velmi důležitý. Pro výzkumné potřeby České geologické služby byl v roce 2012 vyvinutý nový typ pístového hydraulického čerpadla. Toto zařízení je schopné čerpat vzorek vody z vrtů s výtlačnou výškou až 250 metrů. Nové pístové čerpadlo spadá obdobně jako membránová čerpadla do kategorie plynových výtlačných čerpadel, avšak je konstrukčně zcela odlišné. Umožňuje odběr podzemních vod z vrtů s minimálním průměrem 45 mm, z vrtů, jejichž vydatnost je nízká, nebo z vrtů, kde je hladina podzemní vody velm
   i hluboko a vodu nelze vzorkovat běžnými vzorkovacími zařízeními.
Abstract (in english)
   New piston hydraulic pump for zonal water sampling from wells
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014