Record details

Title
    Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (kra Maleníku, moravskoslezský kulm)
Statement of responsibility
    Zdeněk Dolníček, Kamil Kropáč, Tomáš Lehotský, Radek Škoda, Ivana Jačková
Other titles
    New petrological, mineralogical and palaeontological research in the quarry Podhůra (Maleník Block, Moravo-Silesian Culm)
Author
    Dolníček, Zdeněk
    Jačková, Ivana
    Kropáč, Kamil
    Lehotský, Tomáš
    Škoda, Radek
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Vol./nr.
    Roč. 93, č. 1-2
Pages
    s. 91-112
Year
    2008
Notes
    3 obr., 4 fot., 5 diagr., 6 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Classfication no.
    55(1)
    552
    561
Conspectus category
    552
    56
Subject group
    analýza petrografická
    břidlice jílová
    chemismus hornin
    chemismus minerálů
    dajka
    droba
    flóra
    horniny magmatické
    hydrotermální alterace
    inkluze fluidní
    izotopy stabilní
    kalcit
    mikrotermometrie
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    petrogeneze
    prvky stopové
    Sphenophyta
Geographical name
    Lipník nad Bečvou (Přerov, Lipník nad Bečvou)
    Morava (Česko)
Keyword
    Kra
    Kulm
    Lomu
    Maleníku
    Mineralogické
    Moravskoslezský
    Nové
    Paleontologické
    Petrografické
    Podhůra
    Výzkumy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 9. 2009
Import date
    8. 8. 2012