Record details

Title
    Nové pohledy na hlinecké paleozoikum a proterozoikum : vítanovské souvrství : součást hlinecké zóny nebo samostatný celek? : 13-44 Hlinsko
Statement of responsibility
    Štěpánka Mrázová, Jiří Otava
Other titles
    Revaluation of the geological structure of Hlinecko [i.e. Hlinsko] Palaeozoic and Proterozoic : Vítanov formation : part of the Hlinecko [i.e. Hlinsko] zone or separated unit?
Author
    Mrázová, Štěpánka, 1965-
    Otava, Jiří, 1950-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Pages
    s. 29-30
Year
    2006
Notes
    1 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2005
Classfication no.
    55(1)
    912
Conspectus category
    55
    552
    912
Subject group
    bohemikum
    geologie regionální
    hlinecká zóna
    litostratigrafie
    mapa geologická
    metamorfóza epizonální
    metamorfóza kontaktní
    metasedimenty
    paleozoikum-spodní
    proterozoikum
    revize
    sedimentologie
    vulkanoklastika
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Hlinsko (Chrudim, Hlinsko)
    Mrákotín (Chrudim, Chrudim)
    Skuteč (Chrudim, Chrudim)
Keyword
    13-44
    Celek
    Hlinecké
    Hlinsko
    Nové
    Paleozoikum
    Pohledy
    Proterozoikum
    Samostatný
    Součást
    Souvrství
    Vítanovské
    Zóny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012