Record details

Title
    Nové polohy sapropelitů v petřkovických vrstvách uhlonosného karbonu české části hornoslezské pánve z dobývacího prostoru Staříč
Statement of responsibility
    Martin Sivek, Pavel Filák, Jaroslava Pěgřimočová, Petr Welser
Other titles
    New sapropelite layers in the Petřkovice Member of the coal-bearing Carboniferous in the Czech part of the Upper Silesian Basin from the Staříč allotment
Author
    Filák, Pavel
    Pěgřimočová, Jaroslava
    Sivek, Martin, 1948-
    Welser, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 50, č. 2
Pages
    s. 55-62
Year
    2004
Notes
    2 obr., 4 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Classfication no.
    552
    553.9
Conspectus category
    552
    553
Subject group
    analýza petrografická
    hornoslezská pánev
    paleoprostředí
    petrogeneze
    uhelná sloj
    uhlí sapropelové
Geographical name
    Morava (Česko)
Keyword
    části
    české
    Dobývacího
    Hornoslezské
    Karbonu
    Nové
    Pánve
    Petřkovických
    Polohy
    Prostoru
    Sapropelitů
    Staříč
    Uhlonosného
    Vrstvách
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 2. 2009
Import date
    8. 8. 2012