Record details

Title
    Nové postupy ve zpracování seizmických dat prováděných ve středisku numerického zpracování MND Hodonín
Statement of responsibility
    Radomíra Šmikmátorová, Tomáš Třasoň
Author
    Šmikmátorová, Radomíra
    Třasoň, Tomáš
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 14, č. 11
Pages
    s. 22-26
Year
    2007
Notes
    16 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Překlad názvu: New procedures for seismic data processing applied at the Numeric Processing Centre of MND at Hodonín
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Classfication no.
    55(1)
    550.8
    622.1
    622.32
Conspectus category
    553
    622
Subject group
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie hlubinná
    geologie ropná
    interpretace
    karpatská neogenní předhlubeň
    měření seizmické
    profil seizmický
    program počítačový
    prospekce
    zpracování dat
Geographical name
    Morava (Česko)
    Vrbka (Kroměříž, Kroměříž)
Keyword
    Dat
    Hodonín
    MND
    Nové
    Numerického
    Postupy
    Prováděných
    Seizmických
    Středisku
    Zpracování
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 6. 2009
Import date
    8. 8. 2012