Record details

Title
    Nové poznatky geofyzikálneho výskumu terciérnych depresií v západnom sektore pribradlovej zóny s ohľadom na hlbšiu štruktúrnu stavbu
Statement of responsibility
    Lubomír Zbořil, Michal Kurkin, Margita Puchnerová, Augustín Šutora
Author
    Kurkin, Michal
    Puchnerová, Margita
    Šutora, Augustín
    Zbořil, Lubomír
Language
    slovensky
Source title - monograph
    Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice
Pages
    s. 211-231
Notes
    11 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    55(1)
    550.3
Conspectus category
    55
    550
Subject group
    geologie hlubinná
    geologie regionální
    geologie strukturní
    měření geofyzikální
    mocnost
    morfostruktura
    terciér
    Západní Karpaty
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Depresií
    Geofyzikálneho
    Hlbšiu
    Nové
    Ohľadom
    Poznatky
    Pribradlovej
    Sektore
    Stavbu
    štruktúrnu
    Terciérnych
    Výskumu
    Západnom
    Zóny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 11. 2012
Import date
    20. 3. 2014