Record details

Title
    Nové poznatky k druhu Ectillaenus katzeri (Barrande, 1856) (Trilobita, šárecké souvrství, spodní darriwilian, pražská pánev)
Statement of responsibility
    Jana Slavíčková
Other titles
    Ectillaenus katzeri (Barrande, 1856) - new data (Trilobita, Šárka Formation, lower Darriwilian, Prague Basin)
Author
    Slavíčková, Jana
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997
Pages
    s. 103-104
Year
    1998
Notes
    1 obr., 6 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1997.
Subject group
    alometrie
    Barrandien
    krunýř
    ordovik-spodní
    pražská pánev
    Trilobita
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    1856
    Barrande
    Darriwilian
    Druhu
    Ectillaenus
    Katzeri
    Nové
    Pánev
    Poznatky
    Pražská
    Souvrství
    Spodní
    šárecké
    Trilobita
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012