Record details

Title
    Nové poznatky o geologii brněnského masívu jižně od Černé Hory (24-14 Boskovice)
Statement of responsibility
    Rostislav Melichar, Petr Roupec
Other titles
    New pieces of knowledge on the geology of the Brno massif south of Černá Hora
Author
    Melichar, Rostislav
    Roupec, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 1
Pages
    s. 90-91
Year
    1994
Notes
    1 obr., 3 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1993
Subject group
    boskovická brázda
    brunnie
    deformace
    dynamická analýza
    fáze tektonická
    granitoidy
    metabazit
    tektonika regionální
    vrásnění variské
    zóna střižná
Subject category
    brněnský masiv
    střižná zóna
Geographical name
    Černá Hora
    ČR-Morava
    Lipůvka
Keyword
    24-14
    Boskovice
    Brněnského
    Černé
    Geologii
    Hory
    Jižně
    Masívu
    Nové
    Poznatky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012