Record details

Title
    Nové poznatky o hydrogeologicky významné struktuře v Brně
Statement of responsibility
    Jaroslav Dvořák, Luboš Rejl, Jiří Sedlák, Václav Valeš
Other titles
    New facts on the hydrogeologically significant structure in Brno
    Nové výsledky v terciéru Západních Karpat : sborník referátů z 10. konference o mladším terciéru : Brno 27. - 28. 4. 1992 (Variant.)
Author
    Dvořák, Jaroslav, 1932-
    Rejl, Luboš, 1940-
    Sedlák, Jiří
    Valeš, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Knihovnička Zemního plynu a nafty
Vol./nr.
    Roč. 15
Pages
    s. 9-19
Year
    1993
Notes
    7 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Knih. Zem. Plynu Nafty
Classfication no.
    556
Conspectus category
    55
    556
Subject group
    anomálie tíhová
    geologie regionální
    hydrogeologie regionální
    karpatská neogenní předhlubeň
    neogén
    voda artéská
    vodní zdroj
    vydatnost
    zvodnělý kolektor s hladinou napjatou
Geographical name
    Brno
    ČR-Morava
Keyword
    Brně
    Hydrogeologicky
    Nové
    Poznatky
    Struktuře
    Významné
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012