Record details

Title
    Nové poznatky o ichnostavbě kvádrových pískovců české křídové pánve
Author
    Mertlík, J.
    Mikuláš, Radek
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 49-52
Year
    2002
Notes
    Překlad názvu: New information on the ichnofabric of thick-bedded quartzose sandstones of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic)
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    Cretaceous
    ichnofossils
    shallow marine environment
Keyword
    české
    Ichnostavbě
    Křídové
    Kvádrových
    Nové
    Pánve
    Pískovců
    Poznatky
Abstract (in czech)
   Vrstevní plochy kvádrových pískovců ukazují zcela jinou část ichnologického spektra, než která byla dosud zjištěna. Pokud jde o ichnofaciální charakteristiku vrstevních sledů kvádrových pískovců, znamená to, že jsou poměrně bohatě zastoupeny i stopy charakteristické pro kruzianovou ichnofacii ve smyslu klasického Seilacherova paradigmatu.
Abstract (in english)
   The spectrum of observed ichnofossils in bedding planes of thick-bedded quartzose sandstones includes Cruziana problematica, Selenichnites isp., Gordia isp., Planolites isp., Helminthopsis isp., Thalassinoides isp., Piscichnus isp. a. o.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012