Record details

Title
    Nové poznatky o mineralizácii a genéze hydrotermálnych žíl v Banskej Štiavnici
Statement of responsibility
    Milan Háber, Stanislav Jeleň, V.A. Kovalenker, V.Ju. Prokofjev, V. L. Rusinov, L.P. Nosik
Other titles
    New facts about the mineralization and genesis of the Banská Štiavnica hydrothermal veins
Author
    Háber, Milan
    Jeleň, Stanislav
    Kovalenker, V. A.
    Nosik, L. P.
    Prokofjev, V. Ju.
    Rusinov, V. L.
Language
    slovensky
Source title - monograph
    Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
Pages
    s. 41-46
Subject group
    geneze ložiska
    hloubka vzniku ložiska
    inkluze fluidní
    izotopy O
    izotopy S
    ložisko žilné
    plynokapalné inkluze
    proces hydrotermální
    rudy Ag
    rudy Au
    rudy Bi
    stadium mineralizace
Geographical name
    Banská Štiavnica
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Banskej
    Genéze
    Hydrotermálnych
    Mineralizácii
    Nové
    Poznatky
    Štiavnici
    žíl
Abstract (in czech)
   Výsledkem výzkumu mineralizace hlavních žil ložiska Banská Štiavnica bylo vyčlenění 5 mineralizačních period; 1.hematit-křemenné, 2.sfaleritové, 3.rodonit-karbonát-křemenné, 4.galenit-chalkopyritové a 5. sulfosolno-barytové, které jsou blízké členění podle M.Koděry. Podrobně byly zkoumané základní fáze Au,Ag a Bi: elektrum, polybazit, minerály freibergit-tetraedritové řady, akantit, emplektit, wittichenit a j. Karbonáty jsou často obohaceny Mn (kalcit, siderit, oligonit), lokálně je hojný scheelit. Z výzkumu fluidních inkluzí vyplynulo, že minerály krystalovaly z vodných roztoků chloridů Mg-Na,a koncentracemi solí 1-11 hmot. NaCl ekv. Teploty homogenizace se zvyšují s hloubkou, teplotní gradient činí 88-14 stupňů/100 m. Detailně jsou diskutovány obsahy izotopů S a O v minerálech. Prokazují zvyšování podílu meteorických vod od starších k mladším mineralizačním periodám. Izotopy Pb svědčí pro magmatický zdroj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012