Record details

Title
    Nové poznatky o mineralogii okolí Vernířovic, okres Šumperk
Statement of responsibility
    Pavel Novotný
Other titles
    New knowledge on mineralogy in the Vernířovice environs
Author
    Novotný, Pavel, 1954-
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 6
Pages
    s. 199-203
Year
    1998
Notes
    1 obr., 7 tab., 8 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    aktinolit
    alpská parageneze
    amfibolit
    chlority
    chromit
    karbonáty
    lokalita mineralogická
    mastek
    silesikum
    skupina epidotu
    xenotim
Geographical name
    ČR-Čechy
    Sobotín (Šumperk)
    Vernířovice (Šumperk)
Keyword
    Mineralogii
    Nové
    Okolí
    Okres
    Poznatky
    Šumperk
    Vernířovic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012