Record details

Title
    Nové poznatky o pliocenních a kvartérních sedimentech v severníc části Hornomoravského úvalu (14-44 Šternberk)
Statement of responsibility
    Martin Hrubeš
Other titles
    New knowledge of the Pliocene and Quaternary sediments in the northern part of the Upper Moravian Basin
Author
    Hrubeš, Martin
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993
Pages
    s. 41-43
Year
    1994
Notes
    5 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1993.
Subject group
    eolické sedimenty
    holocén
    kvartér Českého masivu
    pleistocén
    pliocén
    sedimentace eolická
    sedimentace fluviální
    sedimenty jezerní
Subject category
    terasa
Geographical name
    ČR-Morava
    Šternberk
Keyword
    14-44
    části
    Hornomoravského
    Kvartérních
    Nové
    Pliocenních
    Poznatky
    Sedimentech
    Severníc
    Šternberk
    úvalu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012