Record details

Title
    Nové poznatky o podloží cihelny v Dolních Věstonicích (34-12, Pohořelice)
Statement of responsibility
    Václav Cílek, Anja Zander
Other titles
    New data on underlying strata of the Dolní Věstonice brickyard
Author
    Cílek, Václav, jr.
    Zander, Anja
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 3
Pages
    s. 2-4
Year
    1996
Notes
    3 obr., 12 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1995.
Subject group
    glaciály
    kvartér moravských úvalů
    pleistocén
    půda fosilní
    spraš
Geographical name
    ČR-Morava
    Dolní Věstonice (Břeclav)
Keyword
    34-12
    Cihelny
    Dolních
    Nové
    Podloží
    Pohořelice
    Poznatky
    Věstonicích
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012