Record details

Title
    Nové poznatky o podloží cihelny v Dolních Věstonicích. New data on underlying strata of the Dolní Věstonice brickyard
Author
    Cílek, Václav
    Zander, A.
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Pages
    s. 2-4
Keyword
    Brickyard
    Cihelny
    Data
    Dolní
    Dolních
    New
    Nové
    Podloží
    Poznatky
    Strata
    Underlying
    Věstonice
    Věstonicích
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012