Record details

Title
    Nové poznatky o rybí fauně centrálního karpatského paleogénu z lokality Bystré.
Other titles
    New findings on Central Carpathian Paleogene fish from the Bystrá area.
Author
    Gregorová, Růžena
    Jan, Soták
    Krempaská, Zuzana
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Spiš 6. Vlastivedný zborník
Pages
    3
Notes
    Akce: 2011/09/07 ; Spišská Nová Ves
Thesaurus term
    Bystré
    Central- Carpathian Paleogene
    fish fauna
Keyword
    Bystré
    Centrálního
    Fauně
    Karpatského
    Lokality
    Nové
    Paleogénu
    Poznatky
    Rybí
Abstract (in czech)
   Na lokalitě Bystré je doposud zaznamenáno 8 taxonů kostnatých ryb (Teleostei): Clupeidae gen. indet., Glossanodon sp. (Argentinidae), Paleogadus sp. (Merlucciidae), Oliganodon sp. (Percoidei inc. sed.), Hemiramphus sp. (Hemiramphidae), Scombridae gen. indet., Propercarina sp. (Propercarinidae) a Holosteus sp. (Paralepididae). Rody Glossanodon, Propercarina a Holosteus jsou na Slovensku zaznamenány vůbec poprvé a budou detailně zpracovány v kontextu s ostatním společenstvem. Celé společenstvo vykazuje velkou podobnost s asi 100 km vzdálenou polskou lokalitou Rudawka Rymanovska patřící již do vnější flyšové zóny Karpat (Bieńkovska--Wasiluk 2010). Detailní studium celého rybího společenstva spolu se sedimentologickými a mikropaleontologickými analýzami by mohlo umožnit pochopení souvislostí mezi vnější flyšovou zónou a centrálním karpatským paleogénem.
Abstract (in english)
   Eight taxa are currently recorded: Clupeidae gen. indet., Glossanodon sp. (Argentinidae), Paleogadus sp. (Merlucciidae), Oliganodon sp. (Percoidei ins. sed.), Hemiramphus sp. (Hemiramphidae), Scombridae gen. indet., Propercarina sp. (Propercarinidae) and Holosteus sp. (Paralepididae). The closest relation can be found with the Rudawka Rymanowska locality of the Silesian Unit of the Polish part of the Western Carpathians (Bienkowska 2010). It opens important possibilities for understanding detailed paleogeographical, paleoecological and stratigraphical links between the Central Carpathian Paleogene basin and the Outer Carpathian Flysh.
Contributor
    Moravské zemské muzeum Brno
Contributor code
    MZM
Source format
    R
Import date
    27. 4. 2014