Record details

Title
    Nové poznatky o sekundárních minerálech hořící haldy v Radvanicích u Trutnova
Statement of responsibility
    Václav Vávra, Zdeněk Losos
Other titles
    New data on the secondary minerals of the burning pit heap at Radvanice near Trutnov
Author
    Losos, Zdeněk
    Vávra, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 34, č. 4
Pages
    s. 101-102
Year
    1992
Notes
    6 fot. + 1
    res.rus.,angl.,něm.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    galenit
    prvky
    recent
    sulfidy a sulfosoli
    teplota
Subject category
    minerály hořících hald
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Radvanice
Keyword
    Haldy
    Hořící
    Minerálech
    Nové
    Poznatky
    Radvanicích
    Sekundárních
    Trutnova
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012