Record details

Title
    Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
Other titles
    New knowledgements of supergene minerals from the Krupka ore district, the Krušné hory Mts.
Author
    Dvořák, Zdeněk
    Řehoř, Michal
    Sejkora, Jiří
    Škovíra, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko - petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 12, č. prosinec
Pages
    5
Year
    2004
Thesaurus term
    Czech Republic
    mineralogy
    supergene minerals
    the Krupka ore district
Keyword
    Hory
    Krupka
    Krušné
    Minerálech
    Nové
    Poznatky
    Revíru
    Supergenních
Abstract (in czech)
   V práci jsou podány nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka (Krušné hory, Česká republika). Popsány jsou výskyty aurichalcitu, brochantitu, devillinu, hydrozinkitu, chalcophyllitu, chryzokolu, linaritu, malachitu, mimetitu, pyromorphitu, serpieritu a smithsonitu.
Abstract (in english)
   New knowledgements of supergene minerals from the Krupka ore district (the Krušné hory Mts., Czech Republic) are given. The occurrences of aurichalcite, brochantite, devillite, hydrozinkite, chalcophyllite, chrysocolla, linarite, malachite, mimetite, pyromorphite, serpierite and smithsonite are described.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012