Record details

Title
    Nové poznatky o výskytu a možném původu přírodních uhlovodíků v Českém masívu
Author
    Janků, J.
    Kroufek, J.
    Stejskal, M.
    Suchý, V.
    Sýkorová, Ivana
    Šebor, G.
    Zeman, A.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Chemické listy
Vol./nr.
    Roč. 101, č. 9
Pages
    s. 689-696
Year
    2007
Notes
    Projekt: IAA300460510, GA AV ČR
    Překlad názvu: Origin of hydrocarbons in the Bohemian Massif revisited: New evidence from field observation and geochemical composition
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    hydrocarbons in the Czech Massif
    origin of the Czech hydrocarbons
Keyword
    Českém
    Masívu
    Nové
    Poznatky
    Přírodních
    Původu
    Uhlovodíků
    Výskytu
Abstract (in czech)
   Objasnění vzniku a migrace uhlovodíků v Českém masívu.
Abstract (in english)
   Explanation of the origin and migration of hydrocarbons in the Czech Massiv.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012