Record details

Title
    Nové poznatky o vulkanickém stylu děčínského souvrství, získané dokumentací příležitostných odkryvů při stavbě dálnice D8 u Radejčína
Other titles
    New observations on style of volcanic activity of the Děčín Formation, based on temporary exposures during the D8 highway construction near Radejčín
Author
    Cajz, Vladimír
    Kycl, Petr
    Radoň, Miroslav
    Rapprich, Vladislav
    Suchý, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    4
Year
    2010
Thesaurus term
    volcanology, eruptive style, pyroclastic deposit, lahar, Děčín Formation, České středohoří Volcanic Complex
Keyword
    D8
    Dálnice
    Děčínského
    Dokumentací
    Nové
    Odkryvů
    Poznatky
    Příležitostných
    Radejčína
    Souvrství
    Stavbě
    Stylu
    Vulkanickém
    Získané
Abstract (in czech)
   Vulkanoklastika odkrytá při stavbě tunelu na dálnici D8 u Radejčína vykazují znaky různých procesů fragmentace a sedimentace. Tefritová vulkanoklastika byla navíc dokumentována i v dosud ještě nezjištěných faciích. Uloženiny začínají sledem proximálních napadávek freatomagmatických erupcí překrytým tefritovou lávou. Dvě jednotky laharových uloženin spočívají na lávovém proudu. Nejvyšší část odkrytých uloženin tvoří sekvence ve které se střídají resedimentovaná pyroklastika, distální napadávky freatostrombolských erupcí a proximální pyroklastika maarového vulkánu.
Abstract (in english)
   New observations on style of volcanic activity of the Děčín Formation, based on temporary exposures during the D8 highway construction near Radejčín
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014