Record details

Title
    Nové poznatky o vzniku naftových ložisek a jejich aplikace na oblast karpatského flyše v Československu
Statement of responsibility
    Miroslav Plička
Author
    Plička, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Zemní (zemný) plyn a nafta
Vol./nr.
    Roč. 34, č. 4
Pages
    s. 601-616
Year
    1989
Notes
    Zkr. název ser.: Zem. Plyn Nafta.
Subject group
    akumulace uhlovodíků
    dálkový přenos
    flyšové pásmo Západních Karpat
    kolektory
    lineament
    organogenní materiál
    profil vrtný
    ropo-plynonosné struktury
    seizmokarotáž
    struktury ropo-plynonosné
    zlom
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Hluk
    Nezděnice
    Zlín
Keyword
    Aplikace
    Československu
    Flyše
    Karpatského
    Ložisek
    Naftových
    Nové
    Oblast
    Poznatky
    Vzniku
Abstract (in czech)
   Maximální nahromadění živičných indicií v prostoru příčné poruchové zóny Hluk - Nezdenice odpovídá teorii Artjuškova (1987) o možnosti vzniku ropných ložisek teplotní přeměnou organické hmoty na silně tektonicky exponovaných místech. Zdůraznění tohoto příčného poruchového pásma a jeho hloubkový dosah dokazují i výsledky dálkového průzkumu Země (družicové snímky). Středem poruchového pásma u Hluku byl zjištěn průběh labského lineamentu. Roponadějnost dané oblasti dokazuje též vrtný průzkum.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012