Record details

Title
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami
Author
    Lantora, M.
    Litochleb, J.
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 116-117
Year
    1996
Keyword
    Endokontaktní
    Jv
    Mineralizaci
    Nové
    Plutonu
    Poznatky
    Příbrami
    Středočeského
    Zlatonosné
    Zóně
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012