Record details

Title
    Nové poznatky v metalogenezi uhlíkatých formací barrandienského proterozoika (12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
Statement of responsibility
    Jan Pašava
Other titles
    New information on metallogeny of carbonaceous formations of the Barrandian Proterozoic (12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
Author
    Pašava, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990
Pages
    s. 120-121
Year
    1991
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1990.
Subject group
    Barrandien
    ložisko vulkanicko-sedimentární
    metalogeneze
    proterozoikum
    rudy barevných kovů
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Hromnice
    Kamenec
Keyword
    12-31
    12-33
    Barrandienského
    Formací
    Metalogenezi
    Nové
    Plasy
    Plzeň
    Poznatky
    Proterozoika
    Uhlíkatých
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012