Record details

Title
    Nové poznatky v oblasti dělení a úpravy povrchu betonových konstrukcí
Author
    Foldyna, Josef
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Sanace betonových konstrukcí
Vol./nr.
    Roč. 3, č. 3
Pages
    s. 11-13
Year
    1995
Notes
    Projekt: GA101/94/1429, GA ČR
Keyword
    Betonových
    Dělení
    Konstrukcí
    Nové
    Oblasti
    Povrchu
    Poznatky
    úpravy
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012