Record details

Title
    Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou
Other titles
    New findings based on geological mapping on the sheet 25-122 Suchdol nad Odrou
Author
    Gilíková, Helena
    Maštera, Luboš
    Nývlt, Daniel
    Pálenský, Peter
    Petrová, Pavla
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Vol./nr.
    Roč. 13, č. září
Pages
    4
Year
    2006
Thesaurus term
    geological mapping, Palaeozoic, Tertiary, Quaternary, landslides
Keyword
    25-122
    Geologického
    Listu
    Mapování
    Nové
    Odrou
    Poznatky
    Suchdol
Abstract (in czech)
   Nové poznatky z geologického mapování přispívají k litostratigrafickému a regionálně geologickému výzkumu. Upozorňujeme na rozšíření výskytu spodnobadenských paleozoických sedimentů na východ směrem do karpatské předhlubně oproti dřívějším mapovacím pracem. Byly vymapovány nové výchozy sedimentů okrajových klastik badenu, která řadíme do tzv. 'stachovického vývoje'. Nově byly objeveny rozsáhlé zářezy sedimentologicky zajímavých glacigenních/glacilakustrinních sedimentů z. od Kunína.
Abstract (in english)
   New findings based on geological mapping on the sheet 25-122 Suchdol nad Odrou
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014